ข่าวต้นตะเคียนทองกลายเป็นหิน

              ชาวบ้านห้วยปลิงจังหวัดชัยนาทขุดพบต้นตะเคียนเป็นหินเชื่อว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านจะได้รับความเดือดร้อนจากการปล้นสะดมในที่สุด10 กุมภาพันธ์ชาวบ้านบ้านห้วยปลิงหมู่ที่ 1 ชัยนาทแห่ไปดูต้นตะเคียนเป็นหินที่ขุดพบอยู่ข้างๆช้างอายุ 61 ปีอยู่บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 8 ตำบ บ้านดินที่พบต้นทาเคียนเป็นหินที่ได้รับการขุดดินเพื่อสร้างบ่อ แต่ในระหว่างการขุดพบว่ามีข้อความไม้ที่คล้ายกันกับต้นตะเคียนถูกฝังอยู่ในดินลึกประมาณ 2 เมตรได้รับให้ช่าง ขุดขึ้นมาแยมว่าเป็นอย่างไรบ้างเหมือนไม้ต้นตำหรับ แต่ได้รับมาเป็นหินแล้วจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่บ้านได้ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบครั้งต่อไปที่จะประกาศให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้แป้งฝุ่นทาว์นปรากฎเป็นเลข 547 359 48 49 58 57 นำเข้ามาในห้องอาหารวันพุธและวันอาทิตย์