คอหวยขอโชคบ่อน้ำทิพย์ เจ้าแม่สามนาง

นักข่าวได้เดินทางไปที่ บ่อน้ำทิพย์ บริเวณกลางทุ่งนา จังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็น ผืนที่นาของชาวบ้าน ที่เจ้าของพื้นนา ได้ทำการขุดหลุม เป็นบ่อน้ำ เพื่อให้น้ำไล่ไหลซึมเข้าไปอยู่ข้างใน พร้อมกับมีฝาปิด และยังได้ทำการขุดหลุมบ่อขนาดใหญ่อีกจำนวนหลายหลุมขนาดกว้างประมาณ 1 วา ลึกประมาณ 1 เมตร ห่างกันแต่ละหลุมประมาณ 5 เมตร ร่วม 5 หลุมและ ยังเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครอง และยังเชื่อว่าในพื้นนาแห่งนี้ยังมีน้ำ ที่ไม่เคยเหือดแห้ง และ ยังมีชาวบ้านที่เชื่อและนับถือได้นำมาดื่มหรืออาบชำระร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และ มีโชคมีลาภ ในแต่ละวันจะมีผู้คน มาเที่ยวดูชม และตักน้ำ มาลูบล้างใบหน้า หรือดื่มกิน และจากการสังเกตน้ำในบริเวณในหลุมบ่อแต่ละหลุมนั้นพบว่าเป็นน้ำใสสะอาดเย็น และไม่มีการแห้งแต่อย่างใด

 

 

หวยดี

จึงทำไห้ชาวบ้านแปลกใจเป็นที่สุด และชาวบ้านยังสังเกตุเห็น ต้นสีเสียด สูงประมาณ 10 เมตร ที่ยืนต้นขึ้นมา 1 ต้น และที่แปลกต้นสีเสียดต้นนี้มีลำต้น 3 ต้น ขึ้นมาในลำต้นเดียวกัน โดยมีป้ายเขียนบอกว่า สถานที่นี้เป็นบ่อน้ำทิพย์ และ มีเจ้าแม่สามนาง สิงสถิตอยู่ พร้อมกับมีรูปปั้น ปู่ชีวก และอื่นๆ ตลอดจน เครื่องบูชา เซ่นไหว้ดอกไม้ธูปเทียน โดยมีโต๊ะวางตั้ง ไว้ให้แก่ผู้คนทั่วไปที่เข้ามาขอโชคลาภ ด้วย

 

หวยดี