ต้นสะเดาทอง” กลางไร่ให้โชคคอหวย ฮือฮา

 

เจ้าพ่อสะเดาทองให้โชคตามที่ชาวบ้านพูด ณ. จังหวัดนครราชศีมา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด บ้านเลขเลข32/3หมู่ที่14 บ้านหนองกราด จังหวัดตามที่กล่าวมาแล้ว โดยนายสน (นามสมสุด) ได้เผอว่าต้นเองได้ทำไร่ข่าวโพด และได้เดินไปไร่ของตัวเองได้ไปพบเอาเข้า ต้นสะเดาประหลาด ออกกิ่งก้านและมีใบสีเหลืองทอง ในไร่ของตนเอง และมีคนได้ไปขอโชคลาภงวดที่ผ่านมา และได้มีคนถูกรางวัลมาหลายงวด ต้นสะเดาดังกล่าวอยู่กลางไร่ข้าวโพด ต้องเดินไปตามถนนคอนกรีตหมู่บ้านประมาณ 4 กม. และมีถนนดินเข้าไปที่ต้นสะเดาอีก 2-3 กม. เมื่อไปถึงพบว่า ต้นสะเดาดังกล่าวมีกิ่งก้านและใบเป็นสีทองอร่ามจริง โคนต้นเป็นปุ่มปม โคนใหญ่ มีลำต้นสีทองงอกยื่นยาวไปประมาณ 3 เมตร ส่วนข้างๆ มีต้นสะเดาใหญ่ที่อยู่คู่กันเป็นสีเขียว ต้นสูง ยืนเด่นเป็นสง่าต้นเดียวโดดๆ อยู่กลางไร่ จนทำให้ชายบ้านทราบข่าว ก้นบอกต่อๆไป จึงมีผู้คนแห่กันมาขอโชค บาวคเจอตัวเลขก็จะส่งต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดู คนที่ถูกก็จะกลับมาแก้บน และบอกต่อๆกันจนทำให้เป็นที่ฮือฮาและ รู้จักกันดีทั้งจังหวัด และมีผู้คนสอบถามและ ขอเลขที่ว่าคือ 369 159 753 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ่นอยุ่กับโชคของแต่ละคนด้วย