ต้นโพธิ์โบราณ 3 นางในต้นเดียว อายุ 496 ปี ชาวบ้านแห่ขอหววย

ชาวบ้านสันป่างิ้ว จ.พะเยา นับร้อยแห่พากันมาดูต้นโพธิ์ 3 นางอายุ496 ปี  ที่มีลำต้นโตขนาด 24 คนโอบ ภายในวัดบ้านต๋อมใต้  ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเนื่องจากต้นโพธิ์ต้นนี้จะมีขนาดลำต้นสูงใหญ่และมี 3 นา งหรือมี 3 ต้น ที่ร่วมเป็นต้นเดียวกันและถือว่าเป็นต้นโพธิ์ต้นที่ใหญ่ที่สุดมีอายุร่วม 500 ปี และเป็นศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวบ้าน นับถือ 

 

หวยดี

 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน จากการเข้าไปตรวจสอบ เราก็พบว่า มีต้นโพธ์ 3  ต้น ที่มีอายุ ร่วม 496 ปี และ ชาวบ้านบันร้อย ทั้งในพื้นที่และชาวบ้านที่มาจากทางไกล ที่เข้ามากราบไหว้ต้นโพธ์ 3 ต้น และเหล่าเสียนหวย หรอ คอหวย ต่างก็มาขอเลขเด็ดหรือหวยเด็ด โดยนำแป้งมาทาที่รากต้นโพธ์ หรือแล้วแต่ใครจะขอวิธีไหน  จากการสอบถามเจ้าอาวส ที่วัด ที่เป็นสถานที่ต้นโพ์ยืนต้นอยู่นับ 496 ปี คาดว่าปลูกคู่กับการสร้างวัด หรืออาจจะเป็นต้นเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาที่ยังมีให้เห็นเพราะมีขนาดใหญ่โตและมีอายุมาก ที่มีอยู่ในวัด ตอนนี้ จึงทำให้ชาวบ้าน และใครที่มาจากแดนไกล ต่างพาก็ขอหวย และ เลขเด็ด และแต่ละคน ต่างก็ขอต่างวิธีกันไป โดยใช้แป้งทา หรือ ขอจากศาลต้นโพธ์ 3 ต้น และยังเคยมีคนถูกมาแล้ว มานักต่อนัก  และเลขที่คนนิยม จะพากันไปซื้ คือ 36,24,94,496,050 เป็นต้น แต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อสวนบุคคล ดวงใครดวงมัน 

 

 ขอไห้มีโชค