ต้นไม้แปลก 3 ต้น รวมเป็น1ต้นให้โชค

 

 

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2563 ที่บริเวณด้านหลังป้อมยาม บริเวณสถานีรถไฟศิลาอาสน์ เยื้องกับสถานีตำรวจรถไฟอุตรดิตถ์ ชุมชนศิลาอาสน์ตะวันออก เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีเสี่ยงล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของต้นไม้ต้นนี้ ที่มีคนมาขอโชคลาภกับต้นไม้ประหลาด 3 ต้นโอบรัดเป็นต้นเดียวกัน ได้มีคนถูกหวยงวดที่ผ่านมา และยังมีคนอื่นๆอีกหลายคนที่มาขอโชค และได้โชคถูกติดต่อกันหลายงวดแล้ว พบต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงเกือบ 30 เมตร ขนาดเท่า หลายคนโอบ ชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่า “ต้นไม้ 3 กษัตริย์” ประกอบด้วย ต้นตาลที่มีอายุกว่า หลายร้อยปี ยืนคู่อยู่กับต้นหางนกยูง โดยมีต้นโพธิ์แผ่กิ่งก้านสาขาโอบล้อมรอบต้นหางนกยูงและต้นตาลเอาไว้อย่างแนบ แน่นเหมือนเป็นต้นเดียวกัน ซึ่งต้นไม้สามต้นนั้นมีผ้าเจ็ดสียาวเจ็ดศอกพันรอบต้นไม้ จนเป็นที่สนใจต่อผู้พบเห็นอย่างมาก ต่างเชื่อว่าเป็นที่สิง ศักดิ์สิทธิ์เทพารักษ์คลุ้มครอง ต้นไม่ต้นนี้อยู่ ชาวบ้านเลยเชื่อว่าท่านคงจะมาให้ โชคลาภแกชาวบ้าน เลยทำให้มีคนมาขอโชคลาภกันมาก เลยจะเห็นที่บริเวรโคลนต้นไม้ดังกล่าว มีเครื่องเซ่นไหว้มากมาย จนทำให้เป็นที่สะดุดตาของคนที่พบเห็น แต่ทั้งนี้ก็ขึ่นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล