ศาลแม่ย่าซอม

วัดแม่ย่าซ่อม วัดที่เป็นที่รวมจิตใจของชาวอำเภอคลองหาด เรื่องราวความศรัทธาของคนที่นี่มีมากมายเพราะความศักดิสิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของแม่ย่าซอม วัดแม่ย่าซอม ตั้งอยุ่ที่ หมู่11

บ้านป่าตะแบก อำเภอคลองหาด จังหวัด สระแก้ว  ซึ่งภายในวัดจะมีศาลรูปปั้นแม่ย่าซอม

รูปปั้นท่าน จะมีสีเหลืองทอง ใส่ชุดเหมือนผู้หญิงไทยสมัยก่อน รูปร่างหน้าตาสวยงามเหมือนคนสวยสมัยก่อน ศาลแม่ย่าซอมเป็นที่สำคัญของวัดนี้ จากเรื่องเล่าของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มานานเล่าให้ฟังว่า แม่ย่าซอม เป็นเจ้าหญิงเมืองหนึ่งของกัมพูชา มาตั้งหลักปักฐาน ตรงสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่อดีตมาช้านาน ด้วยความรักและความผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้  และเกิดปาฎิหาริย์ทำให้ที่ตรงนี้มีตำนานเล่าต่อกันมามากมาย ทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นและใกล้เคียงพุดเป็นเสียงเดียวกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ย่าซอม นางสมใจคนเก่าแก่ในระแวกนั้นเล่าให้ฟังว่า แม่ย่าซอมเป็นที่กราบไหว้บูชาและนับถือของคนที่นี่เป็นอย่างมาก รวมถึงชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง เพราะไม่ว่าจะขอพรปลูกพืชสวนที่ปลูกขึ้นงอกงาม หรือขอเรื่องการทำงาน  หรือแม้กระทั่งขอเลขเด็ด ทุกอย่างที่ชาวบ้านขอ แม่ย่าซอมช่วยดลบรรดาลให้ได้จริง และเรื่องเลขเด็ด เหล่าบรรดาคอหวยจะมากราบไหว้แม่ย่าซอมอยุ่บ่อยๆแล้วดูตัวเลขจากธูปที่ไหว้แม่ย่าซอม ก็จะขึ้นตัวเลข เหล่าบรรดาคอหวยก็จะเอาเลขเหล่านั้นไปเสี่ยงโชค ส่วนใหญ่ล้วนแล้วเกือบจะถูกรางวัล

แทบทุกคน  จึงทำให้เหล่าบรรดาคอหวยได้แห่กันมาแทบจะไม่ขาดสายในแต่ละวัน 

วิธีแก้บนแม่ย่าซอม แก้ด้วยเครื่องเซ่นไหว้ เช่น หมากพลู  ปูน ยาเส้น พวงมาลัยดาวเรือง